info@cergonet.cz

Naše služby

Správa nemovitostí

Zajišťumeme komplexní služby v oblasti správy, údržby a oprav nemovitostí:

Ekonomické a provozní služby

 • vedení kompletního účetnictví, správní, účetní a daňový servis
 • předpis plateb, vyúčtování služeb spojených s užíváním nemovitostí
 • nájem bytů a nebytových prostor (družstevní vlastnictví, bytové spoluvlastnictví)
 • zajištění služeb spojených s užíváním bytů a nebytů (el. energie, plyn, voda, atd.)
 • zastupování při přebírání a předávání bytů, nebytových prostor a objektů dle pokynů vlastníka
 • vymáhání dlužného nájemného včetně příslušenství
 • provádění vyúčtování tepla, vody, osvětlení, odpadů a dalších služeb
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • ekonomický management (rozvahy, optimalizace nákladů, plány investic)

Technická správa nemovitostí

 • revize technických zařízení, údržba, servis vč. havarijní služby
 • vedení technické evidence domů, bytů a nebytových prostor
 • provozování technických zařízení, zdrojů energií a služby v oblasti BOZ, PO a ŽP
 • monitorování a regulace provozu technologických zařízení
 • provozní management (hodnocení provozních nákladů)
 • poradenství v oblasti dodávek tepla, el. energie
 • úklidové služby společných prostor domů vč. zimní údržby
 • poradenství v oblasti financování rekonstrukcí a oprav (dotace, úvěrové zdroje)
 • servis bytových stanic tepla (MEIBES, ENPLAN)
 • servis termostatických ventilů, hydrauliky otopných soustav a rozvodů teplé vody
 • cejchování vodoměrů a měřičů tepla

Organizační a právní poradenství

 • zajištění vydání územního rozhodnutí
 • zajištění vydání stavebního povolení
 • organizace výběrových řízení
 • průběžné kontroly čerpání rozpočtu a kvality dodávek
 • kontroly dodržování postupu prací a termínů
 • organizace přejímacích řízení
 • zastupování při kolaudačním řízení
 • zajištění vydání rozhodnutí o povolení k užívání stavby

Zákaznické centrum

+420 549 410 400
+420 777 707 717
info@cergonet.cz

Kontaktujte nás
V případě zájmu o nezávaznou konzultaci nás prosím kontaktujte

Klienti a partneři

Vybraní klienti


Partneři


31.12.2018

Napojení haly kovovýroby a nástrojárny na energocentrum

Investor: FLÍDR s.r.o. | Finanční objem: 4,8 mil. Kč

31.12.2018

Rekonstrukce a modernizace prostor pod tribunou

Investor: Olympia Blansko, z.s. | Finanční objem: 9,3 mil. Kč

30.11.2018

ZŠ Kamenice - kotelna

Investor: Obec Kamenice | Finanční objem: 2,8 mil. Kč

30.11.2018

Rekonstrukce tělocvičny

Investor: Městys Strážek | Finanční objem: 1,4 mil. Kč

30.11.2018

Realizace zdroje tepla v hotelu Šumava

Investor: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra | Finanční objem: 13,8 mil. Kč

30.11.2018

Výstavba haly společnosti Amylon

Investor: Amylon, a.s. | Finanční objem: 4,3 mil. Kč

30.11.2018

Modernizace kotelen v kasárnách Brno - Šumavská

Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace | Finanční objem: 6,9 mil. Kč

31.10.2018

Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ Tišnov

Investor: Základní škola nám. 28. října v Tišnově | Finanční objem: 2,9 mil. Kč

31.10.2018

Zdroj tepla a soustavy vytápění ve spolkovém domě

Investor: Městys Křtiny | Finanční objem: 1,4 mil. Kč

31.8.2018

Rekonstrukce kotelny ve výrobním závodě Hartmann-Rico

Investor: HARTMANN - RICO a.s. | Finanční objem: 1,2 mil. Kč

31.7.2018

Realizace kotelny v objektu Družba

Investor: SP Mainoffice s.r.o. | Finanční objem: 1,3 mil. Kč

30.6.2018

Rekonstrukce zdrojů tepla - Pošta Nymburk

Investor: Česká pošta | Finanční objem: 1,5 mil. Kč

30.4.2018

Rekonstrukce hygienických zařízení SPŠ stavební v Brně

Investor: Střední průmyslová škola stavební Brno | Finanční objem: 2,8 mil. Kč

4.1.2018

Rekonstrukce a modernizace MŠ Šimáčkova

Investor: Statutární město Brno | Finanční objem: 7,8 mil. Kč

8.11.2017

Instalace kogeneračních jednotek v městské plovárně

Investor: Město Luhačovice | Finanční objem: 2,8 mil. Kč

14.10.2017

Rekonstrukce topného kanálu v areálu

Investor: Český hydrometeorologický ústav | Finanční objem: 7,7 mil. Kč

9.10.2017

Výměna zdroje páry v areálu společnosti

Investor: Amylon, a.s. | Finanční objem: 5,4 mil. Kč

Proč s námi?

Proč s námi?

27 let v oboru
100% česká firma
150+ spravovaných
objektů
20+ specialistů

Společnost CERGONET je členem skupiny CERGO.